خبر

با صدور گواهی فوت برای «علی و حبیب افشاری» دو زندانی سیاسی اعدام شده کُرد، معلوم شد آنها در ۳۰ بهمن‌ماه سال گذشته و...

«عدم پاسخگویی مسئولان و نگرانی خانوادەها» در پی اعتراض به مرگ فریناز خسروانی و ناآرامیهای مربوط به هتل تارا در شهر مهاباد عده زیادی از...

بیانیه و اطلاعیه

امروز ۹ سال از بازداشت خودسرانه و حبس غیرقانونی آقای «محمدصدیق کبودوند» رییس «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان» می‌گذرد. «محمد صدیق کبودوند»، مدیر مسوول...

زنان

شیرین عبادی ، مایرد مگوار، ریگوبرتا مانچو، لیما گبوی، توکل کرمان، جودی ویلیامز شش برنده زن جایزه صلح نوبل با انتشار بیانیه ای، با...

مقاله و یادداشت

خبر زندان
آموزش و تحصیل
تبعیض و خشونت علیه زنان

مدرسه حقوق بشر

گزارش دبیر کل سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران که در مارچ ۲۰۱۵ به شورای حقوق بشر سازمان ملل...

حقوق بشر بین‌الملل تابع یک‌سری کنوانسیون‌ها و اسناد حقوق بشری است. هنگامی که کنوانسیونی به تصویب کشوری می‌رسد، آن کشور قانونا موظف است که...

دول طرف این میثاق؛ با توجه به این که بر طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق...

Logo HRKurd