خبر

سیروان حسین پناهی فعال مدنی کُرد به دلیل شرکت در تجمع و حمایت از نسرین ستوده، به اداره اطلاعات احضار شد. به گزارش کانون مدافعان...

در ادامه کشتار کاسبکاران در مرزهای کُردستان و بر اثر تیر اندازی مستقیم نیروهای یگان ویژه در مرز شهرستان سردشت، یک کاسبکار دیگر به...

بیانیه و اطلاعیه

به اعدامهای گسترده شهروندان در ایران پایان دهید حکومت جمهوری اسلامی ایران دیگربار به استفاده از ابزار ارعاب عمومی و اعدامهای سیاسی روی آورده است...

زنان

شیرین عبادی ، مایرد مگوار، ریگوبرتا مانچو، لیما گبوی، توکل کرمان، جودی ویلیامز شش برنده زن جایزه صلح نوبل با انتشار بیانیه ای، با...

مقاله و یادداشت

آموزش و تحصیل
تبعیض و خشونت علیه زنان

مدرسه حقوق بشر

گزارش دبیر کل سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران که در مارچ ۲۰۱۵ به شورای حقوق بشر سازمان ملل...

حقوق بشر بین‌الملل تابع یک‌سری کنوانسیون‌ها و اسناد حقوق بشری است. هنگامی که کنوانسیونی به تصویب کشوری می‌رسد، آن کشور قانونا موظف است که...

دول طرف این میثاق؛ با توجه به این که بر طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق...

Logo HRKurd